រួសរាន់ឡើង! សម្រាប់អ្នកដែលចង់ជាវអាវក្រុមភ្នំពេញក្រោន

December 2, 2018 - 11:32 AM | អត្ថបទដោយ៖ ណាវឌ្ឍន៍

ក្លឹបបាល់ទាត់ភ្នំពេញក្រោននឹងធ្វើការបញ្ចុះតំលៃពិសេសសម្រាប់អ្នកគាំទ្រ ក៏ដូចជាបងប្អូនដែលមានបំណងចង់ជាវទាំងអាវក្នុងដី និងក្រៅដីរបស់ក្លឹបភ្នំពេញក្រោនឆ្នាំ២០១៨ ចាប់ពីថ្ងៃទី១ ខែធ្នូ ដល់ថ្ងៃទី១ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៩ ។ សម្រាប់កម្មវីធីបញ្ចុះតំលៃនេះនឹងត្រូវចុះ៣០% លើអាវក្នុងដី (ក្រហម) និង២០% លើអាវក្រៅដី (បៃតង)៖

  • សម្រាប់អាវក្នុងដីនៅសល់ត្រឹមតែ ១៤ដុល្លាតែប៉ុណ្ណោះ
  • សម្រាប់អាវក្រៅដីនៅសល់ត្រឹមតែ ១៦ដុល្លាតែប៉ុណ្ណោះ

សម្រាប់អ្នកគាំទ្រដែលមានបំណងចង់ជាវអាវអាចស្វែងរកបាននៅហាងដែលជាដៃគូចែកចាយជាផ្លូវការរបស់យើងដែលដូចជា៖ Pro Kit Soccer Store, អិល អេស អេស The Kit Soccer, Home Sport Original, Sport Castle សាខាសាលាបាក់ទូក និង Fan Sport Store ។ រួសរាន់ឡើងក្នុងឪកាសពិសេសនេះ!

មតិយោបល់


អត្ថបទផ្សេងៗ