លទ្ធផលការប្រកួតមិត្តភាពរបស់ក្រុមយុវជន និងក្រុមនារី

September 9, 2019 - 1:04 PM | អត្ថបទដោយ៖ ពិដោរ កុរច័ន្ទរតនា

ក្រុមយុវជនអាយុក្រោម១៦ឆ្នាំ និងក្រុមនារី របស់ក្លិបបាល់ទាត់ភ្នំពេញក្រោន បានធ្វើការប្រកួតមិត្តភាពកាលពីថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅ។

ក្នុងនោះក្រុមយុវជនអាយុក្រោម១៦ឆ្នាំ បានយកឈ្នះ ក្រុម ILC ដោយលទ្ធផល ៩ទល់០, ក្រុម Elite ៣ទល់២ Youngchester ខណៈក្រុមនារីភ្នំពេញក្រោន បរាជ័យដោយលទ្ធផល ៣ទល់០  U15 KMH៕

មតិយោបល់


អត្ថបទផ្សេងៗ