ក្រុមអាយុក្រោម ១៧ឆ្នាំភ្នំពេញក្រោន នឹងចូលរួមការប្រកួត KMH CUP U18

January 9, 2019 - 10:35 AM | អត្ថបទដោយ៖ ណាវឌ្ឍន៍

ក្រុមកីឡាករអាយុក្រោម ១៧ឆ្នាំភ្នំពេញក្រោន នឹងចូលរួមក្នុងការប្រកួតពានរង្វាន់ KMH CUP U18 ឆ្នាំ២០១៩ ដែលត្រូវបានរៀបចំឡើងនៅថ្ងៃទី១២ ខែមករាខាងមុខនេះ ។

សូមបញ្ជាក់ថាការប្រកួតក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នេះមានការចូលរួមពីក្រុមចំនួន៧ ដូចជា៖ ក្រុមព្រះខ័នរាជស្វាយរៀងអាយុក្រោម ១៨ឆ្នាំ ក្រុមបឹងកេតអាយុក្រោម ១៨ឆ្នាំ ក្រុម KMH អាយុក្រោម ១៨ឆ្នាំ ក្រុមយុវជនកាហ្វេអាយុក្រោម១៨ឆ្នាំ ក្រុមយុវជនអគ្គីសនីកម្ពុជា ក្រុមវិសាខាអាយុក្រោម១៧ឆ្នាំ និងក្រុមភ្នំពេញក្រោនអាយុក្រោម១៧ឆ្នាំ ។

មតិយោបល់


អត្ថបទផ្សេងៗ