ក្រុមអេលីតអាយុក្រោម១៧ឆ្នាំរបស់ភ្នំពេញក្រោន នឹងប្រកួតបើកឆាកជាមួយក្រុម ISI DANGKOR SENCHEY

February 11, 2020 - 9:30 AM | អត្ថបទដោយ៖ ណាវឌ្ឍន៍

ក្រុមអេលីតអាយុក្រោម១៧ឆ្នាំរបស់ភ្នំពេញក្រោន នឹងត្រូវប្រកួតបើកឆាកជាមួយក្រុម ISI DANGKOR SENCHEY សម្រាប់ការប្រកួតពានរង្វាន់ KMH U18 League 2020 ដែលការប្រកួតដំបូងនេះនឹងត្រូវធ្វើឡើងនាថ្ងៃទី១៩ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២០ខាងមុខនេះ នៅទីលាន KMH

 

គួររំលឹកផងដែរថា ពានរង្វាន់ KMH U18 League 2020 នេះមានក្រុមចំនួន ៨ចូលរួម ហើយចែកចេញជា២ពូលដែលក្រុមអេលីតអាយុក្រោម១៧ឆ្នាំរបស់ភ្នំពេញក្រោន ស្ថិតនៅពូល ខ ជាមួយក្រុមយុវជនក្រសួងការពារជាតិ ក្រុមយុវជននគរបាលជាតិ និង ក្រុម ISI DANGKOR SENCHEY

មតិយោបល់


អត្ថបទផ្សេងៗ