ព័ត៌មានផ្សេងៗនៃការបើកលក់អាវក្នុងដីជាលើកដំបូង

June 14, 2019 - 12:09 PM | អត្ថបទដោយ៖ ណាវឌ្ឍន៍

អាវក្នុងដី (ពណ៌ក្រហម) របស់ក្លឹបបាល់ទាត់ភ្នំពេញក្រោននឹងដាក់លក់ជាផ្លូវការនៅថ្ងៃចន្ទ ទី១៧ ខែមិថុនា នាវេលាម៉ោង៨:០០ព្រឹក នៅកីឡដ្ឋាន Smart RSN ដែលជាមូលដ្ឋានរបស់ក្លឹបបាល់ទាត់ភ្នំពេញក្រោន ។ សូមបញ្ជាក់ថាក្នុងឱកាសនៃការបើកលក់ជាលើកដំបូងនេះគឺមានចំនួនតែ៦០០អាវតែប៉ុណ្ណោះ ហើយអាវមួយលក់ក្នុងតម្លៃ ២០ដុល្លា លោកអ្នកអាចធ្វើការទំនាក់ទំនងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ៖ ០៩៦ ៦៦៦៦ ៥៣៥ ឬ ០១២ ៣៦៧ ៦៨៦ ។ សម្រាប់លក្ខណក៏ដូចជាព័ត៌មានផ្សេងៗក្លឹបសូមរក្សាសិទ្ធិក្នុងការកែប្រែនៅពេលក្រោយ!

មតិយោបល់


អត្ថបទផ្សេងៗ