ក្លឹបភ្នំពេញក្រោនបានចែកផ្លូវគ្នាជាមួយលោក Craig Livingston

November 8, 2018 - 10:06 AM | អត្ថបទដោយ៖ ណាវឌ្ឍន៍

ក្លឹបបាល់ទាត់ភ្នំពេញក្រោនបានសម្រេចចែកផ្លូវគ្នាជាមួយលោក Craig Livingston ដែលជាគ្រូបង្វឹករបស់ក្រុមថ្នាលយុវជនអាយុក្រោម ១៧ឆ្នាំ និងក្រុមនារី ។

យើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណចំពោះការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់លោកនាពេលកន្លងមក ហើយយើងក៏សូមជូនពរលោកឲ្យទទួលបានជោគជ័យក្នុងការប្រកបភារៈកិច្ចនាពេលខាងមុខ ៕

មតិយោបល់


អត្ថបទផ្សេងៗ