គ្រូបង្វឹកក្រុមយុវជន និងកីឡាការនី ភ្នំពេញក្រោន ចូលរួមវគ្គគ្រូបង្ហាត់បាល់ទាត់កម្រិត C

July 23, 2019 - 12:23 PM | អត្ថបទដោយ៖ ពិដោរ កុរច័ន្ទរតនា

លោក ម៉ែន ពិភព គ្រូបង្វឹកក្រុមយុវជនអាយុក្រោម១៦ឆ្នាំ និងកីឡាការនី ឡាយ ដេតដាំរ៉ុង ក្រុមនារីភ្នំពេញក្រោន បាននឹងកំពុងធ្វើការចូលរួមរៀនវគ្គគ្រូបង្ហាត់បាល់ទាត់កម្រិត C រៀបចំឡើងដោយ សហព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់កម្ពុជា (FFC C Certificate Coaching Course)។

យោងតាមកាលវិភាគនៃវគ្គ FFC C Certificate Coaching Course មានសិក្ខាកាមចូលរួមចំនួន២១រូប ដោយបានចាប់ផ្តើមពីថ្ងៃទី ២២ ដល់ ៣ សីហា ឆ្នាំ២០១៩ ធ្វើឡើងនៅមជ្ឍមណ្ឌល និងសាលាបាល់ទាត់ជាតិបាទី៕

 

មតិយោបល់


អត្ថបទផ្សេងៗ