កីឡដ្ឋាន Smart RSN នឹងក្លាយជាទីលានហ្វឹកហាត់សម្រាប់ ក្រុមជម្រើសជាតិកម្ពុជា

October 1, 2019 - 9:58 AM | អត្ថបទដោយ៖ ពិដោរ កុរច័ន្ទរតនា

កីឡដ្ឋាន Smart RSN នឹងក្លាយជាទីលានហ្វឹកហាត់ប្រើប្រាស់សម្រាប់ ក្រុមជម្រើសជាតិកម្ពុជា ក្នុងការប្រមូលផ្តុំត្រៀមជួប អ៉ីរ៉ង់ និងអ៉ីរ៉ាក់ ពានរង្វាន់ World Cup Qatar 2022 & Asian Cup 2023 Qualifiers វគ្គជម្រុះ Preliminary Joint Qualification Round 2។

ក្រុមជម្រើសជាតិកម្ពុជា នឹងធ្វើការហ្វឹកហាត់នៅលើកីឡដ្ឋាន Smart RSN នាថ្ងៃទី ១, ៣ និង៥ ខែ តុលា វេលាម៉ោង ៤រសៀល៕

មតិយោបល់