លទ្ធផលការប្រកួតមិត្តភាពក្រុមយុវជនថ្នាល និងក្រុមនារី ក្លិប ភ្នំពេញក្រោន

September 2, 2019 - 12:25 PM | អត្ថបទដោយ៖ ពិដោរ កុរច័ន្ទរតនា

កាលពីចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅ ក្រុមយុវជនអាយុក្រោម១៤ឆ្នាំ, ១៦ឆ្នាំ, ១៨ឆ្នាំ, ក្រុមនារី និងក្រុម Elite របស់ក្លិប ភ្នំពេញក្រោន បានធ្វើការប្រកួតមិត្តភាពដោយឈ្នះ១ ស្មើ១ និងចាញ់១។

៥ការប្រកួតទាំងអស់នោះបានធ្វើឡើងនៅលើទីលានហ្វឹកហាត់របស់កីឡដ្ឋាន Smart RSN និងក្រុមនារីភ្នំពេញក្រោន ត្រូវធ្វើដំណើរប្រកួតក្រៅទឹកដីជាមួយ ក្រុមនារីខេត្តកំពង់ឆ្នាំង៕

***ខាងក្រោមនេះជាលទ្ធផលអំពីការប្រកួតមិត្តភាព***

ថ្ងៃ សុក្រ ទី ៣០ ខែ សីហា ឆ្នាំ២០១៩

ក្រុមយុវជនអាយុក្រោម១៦ឆ្នាំ ភ្នំពេញក្រោន ១ទល់១ U16 Prak Academy ទីលានហ្វឹកហាត់កីឡដ្ឋាន Smart RSN

ថ្ងៃ សៅរ៍ ទី ៣១ ខែ សីហា ឆ្នាំ២០១៩

ក្រុមយុវជនអាយុក្រោម១៨ឆ្នាំ ភ្នំពេញក្រោន ៣ទល់១ ស.ស.យ.ក ក្រសួងមហាផ្ទៃ ទីលានហ្វឹកហាត់កីឡដ្ឋាន Smart RSN

ក្រុមយុវជនអាយុក្រោម១៤ឆ្នាំ ភ្នំពេញក្រោន ២ទល់២ ក្រុមយុវជនអាយុក្រោម១៦ឆ្នាំ ព្រះខ័នរាជស្វាយរៀង វេលាម៉ោង ៥ល្ងាច ទីលានហ្វឹកហាត់កីឡដ្ឋាន Smart RSN

ក្រុមនារីខេត្តកំពង់ឆ្នាំង ១ទល់១ ក្រុមនារីភ្នំពេញក្រោន កីឡដ្ឋាន ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង

ថ្ងៃ អាទិត្យ ទី ១ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ២០១៩

ក្រុមយុវជនអាយុក្រោម១៧ឆ្នាំ Elite ៣ទល់៥ King of Eagle ទីលានហ្វឹកហាត់កីឡដ្ឋាន Smart RSN

មតិយោបល់


អត្ថបទផ្សេងៗ