លទ្ធផលការប្រកួតមិត្តភាព U18, U14 និង U17 Elite ភ្នំពេញក្រោន

August 26, 2019 - 5:55 PM | អត្ថបទដោយ៖ ពិដោរ កុរច័ន្ទរតនា

ក្រុមយុវជនអាយុក្រោម១៤ឆ្នាំ និង U17 Elite របស់ក្លិបបាល់ទាត់ភ្នំពេញក្រោន បានធ្វើការប្រកួតមិត្តភាពកាលពីសប្តាហ៍មុន និងក្រុមយុវជនអាយុក្រោម១៨ឆ្នាំ ទើបបញ្ចប់នាថ្ងៃនេះ។

ជាលទ្ធផល ក្រុមយុវជនអាយុក្រោម១៨ឆ្នាំ បានបរាជ័យដោយលទ្ធផល១ទល់០ ក្រុម Mohahang All Stars ទើបបញ្ចប់មុននេះបន្តិច។ ខណៈការប្រកួតកាលពីថ្ងៃអាទិ្យ ក្រុមយុវជនអាយុក្រោម១៤ឆ្នាំ ១ទល់៦ សាលាតម្រង់ទិសខេត្តកំពង់ឆ្នាំង និងក្រុម U17 Elite ០ទល់៦ Fox Empire៕

មតិយោបល់