លទ្ធផលនៃការប្រកួតពានរង្វាន់ Smart Youth League 2019 សប្តាហ៍ទី២

May 6, 2019 - 3:53 PM | អត្ថបទដោយ៖ ណាវឌ្ឍន៍

ការប្រកួតក្នុងពានរង្វាន់ Smart Youth League 2019 បានបញ្ចប់នៅសប្តាហ៍ទី២ ដោយមានការប្រកួតច្រើនក្រុម និងគ្រប់កម្រិតអាយុដោយចាប់តាំងពីរកម្រិតអាយុក្រោម១២ឆ្នាំ អាយុក្រោម១៤ឆ្នាំ អាយុក្រោម១៧ឆ្នាំ និងអាយុក្រោម២០ឆ្នាំ ។ ការប្រកួតសម្រាប់រយៈពេលពីរថ្ងៃទាំងថ្ងៃសៅរ៍ និងថ្ងៃអាទិត្យសរុបទាំងអស់មានចំនួន១៧ការប្រកួត ហើយចំពោះលទ្ធផលដែលទទួលបានមានដូចបានបង្ហាញនៅលើរូបភាពខាងក្រោមទៅតាមកម្រិតអាយុផ្សេងៗគ្នា ។

គួររំលឹកផងដែរថាការប្រកួតពានរង្វាន់ Smart Youth League 2019 គឺធ្វើឡើងជារៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍ និងថ្ងៃអាទិត្យ ដែលការប្រកួតមានគ្រប់កម្រិតអាយុ ធ្វើឡើងនៅកីឡដ្ឋាន Smart RSN ដូច្នេះបងប្អូនដែលនិយមទស្សនាការប្រកួតបាល់ទាត់អាចអញ្ជើញចូលរួមទស្សនាដោយផ្ទាល់បាន ៕

មតិយោបល់


អត្ថបទផ្សេងៗ