ខ្សែប្រយុទ្ធ ប្រាក់ ធីវ៉ា របស់ក្លិបបាល់ទាត់ភ្នំពេញក្រោន ចូលរោងជ័យថ្ងៃនេះ

November 7, 2019 - 11:12 AM | អត្ថបទដោយ៖ ពិដោរ កុរច័ន្ទរតនា

កីឡាករ ប្រាក់ ធីវ៉ា របស់ក្លិបបាល់ទាត់ភ្នំពេញក្រោន បានចូលរោងជ័យសីរីមង្គលរៀបការជាមួយភរិយា នាព្រឹកថ្ងៃទី ៧ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩នេះ។

យើងគ្រប់គ្នានៃក្លិបបាល់ទាត់ភ្នំពេញក្រោន សូមជូនពរដល់ ប្រាក់ ធីវ៉ា និងភរិយា ជួបតែសេចក្តីសុខ សុភមង្គល ក្នុងជីវីតជាគូភរិយា។

មតិយោបល់


អត្ថបទផ្សេងៗ