អ្នកចាំទី គង់ ចាន់វុទ្ធី នឹងផ្ទេរទៅក្លឹបបាល់ទាត់គិរីវង់សុខសែនជ័យក្នុងលក្ខខណ្ឌខ្ចី

January 9, 2021 - 5:50 PM | អត្ថបទដោយ៖ ណាវឌ្ឍន៍

ក្លឹបបាល់ទាត់ភ្នំពេញក្រោន និងក្លឹបបាល់ទាត់គិរីវង់សុខសែនជ័យបានសម្រេចព្រមព្រៀងគ្នាលើការផ្ទេរកីឡាករ គង់ ចាន់វុទ្ធី ក្នុងលក្ខណខ្ចីរយៈពេល១ឆ្នាំ ពោលគឺសម្រាប់រដូវកាលឆ្នាំ២០២១ ។ នេះគឺជាឱកាសមួយសម្រាប់ អ្នកចាំទី គង់ ចាន់វុទ្ធី ក្នុងការស្វែងរកបទពិសោធន៍ថ្មីមួយសម្រាប់អាជីពបាល់ទាត់របស់ខ្លួន ក្លឹបបាល់ទាត់ភ្នំពេញក្រោនសូមជូនពរឲ្យរូបគេទទួលបានជោគជ័យ!

មតិយោបល់


អត្ថបទផ្សេងៗ