ក្រុមនារីអាយុក្រោម១៩ឆ្នាំភ្នំពេញក្រោននឹងចូលរួមការប្រកួតក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ជម្រើសជើងឯកនារី ២០១៨

December 7, 2018 - 11:52 AM | អត្ថបទដោយ៖ ណាវឌ្ឍន៍

ក្រុមនារីក្លឹបបាល់ទាត់ភ្នំពេញក្រោនអាយុក្រោម១៩ឆ្នាំនឹងចូលរួមការប្រកួតក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ជម្រើសជើងឯកនារី ២០១៨ ដែលពិធីបើកនឹងចាប់ផ្តើមនាថ្ងៃទី៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨ ស្អែកនេះ ។ សម្រាប់ការប្រកួតបាល់ទាត់នារីនៅឆ្នាំនេះគឺខុសប្លែកពីឆ្នាំមុនៗ ដោយត្រូវបានបែងចែកជាពីរកម្រិតគឺកម្រិត១ និងកម្រិត២ ហើយមានការចូលរួមពីបណ្តាលក្រុមនារីជាច្រើនមកពីសាលាតម្រង់ទិសនៃខេត្តក្រុងផ្សេងៗទូទាំងប្រទេសរបស់យើង ។

 

ក្លឹបបាល់ទាត់ភ្នំពេញក្រោនសូមជូនពរឲ្យក្រុមនារីរបស់ក្លឹបទទួលបានជោគជ័យក្នុងការប្រកួតដែលនឹងចាប់ផ្តើមឡើងនាពេលដ៏ខ្លីខាងមុខនេះ ៕

មតិយោបល់


អត្ថបទផ្សេងៗ