លីគនារី៖ ជំនួបរវាង បឹងកេត និង​ភ្នំពេញក្រោន នឹងត្រូវផ្លាស់ប្តូរទីលានមកកាន់កីឡដ្ឋាន Smart RSN

January 23, 2021 - 5:45 PM | អត្ថបទដោយ៖ ពិដោរ កុរច័ន្ទរតនា

ជំនួបរវាង ក្រុមនារីបឹងកេត និងក្រុមនារីភ្នំពេញក្រោន ក្នុងសប្តាហ៍ទី ៨ នៃពានរង្វាន់លីគនារី (Cambodia Women’s League) ដែលគ្រោងទុងធ្វើឡើងនៅលើកីឡដ្ឋាន Cambodia Airways ត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរមករៀបចំលើកីឡដ្ឋាន Smart RSN ក្រោមហេតុផលមួយចំនួន។

សម្រាប់កាលបរិច្ឆេទនៃការប្រកួតនៅរក្សាដូចដើម មានន័យថានឹងលេងនៅថ្ងៃទី ២៤ ខែ មករា ឆ្នាំ២០២១ វេលាម៉ោង ៣ រសៀល៕

May be an image of twilight and sky

មតិយោបល់


អត្ថបទផ្សេងៗ