ឯកសណ្ឋានក្នុងដីចំនួន៦០០ លក់អស់ត្រឹមរយៈពេលមួយសប្តាហ៍

June 24, 2019 - 1:34 PM | អត្ថបទដោយ៖ ពិដោរ កុរច័ន្ទរតនា

គិតត្រឹមរយៈពេល៧ថ្ងៃ ពីការដាក់លក់ឯកសណ្ឋានផ្លូវការក្នុងទឹកដី (ក្រហម) រដូវកាល២០១៩ អាវចំនួន៦០០ របស់ក្លិបបាល់ទាត់ភ្នំពេញក្រោនត្រូវបានអស់ ។ ឯកសណ្ឋានក្នុងដីតម្លៃ ២០ដុល្លារ ត្រូវបានដាក់លក់កាលពីថ្ងៃទី១៧ មិថុនា កន្លងទៅនៅលើកីឡដ្ឋាន Smart RSN ខណៈមានការទិញយ៉ាងច្រើនពីអ្នកគាំទ្ររបស់យើង ។

សម្រាប់ឯកសណ្ឋានក្នុងដី ក្រៅដី និងឈុតទី៣ នឹងមានលក់ក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ ហើយសម្រាប់ការបញ្ជាទិញលោកអ្នកអាចធ្វើការទាក់ទងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ៖ ០៩៦ ៦៦៦៦ ៥៣៥ ឬ ០១២ ៣៦៧ ៦៨៦ ៕

 

 

មតិយោបល់


អត្ថបទផ្សេងៗ