កីឡាករ៣រូបរបស់ក្លឹបបាល់ទាត់ភ្នំពេញក្រោនប្រឡងសញ្ញា​បត្រ​មធ្យម​សិក្សា​ទុតិ​យ​ភូមិ

August 19, 2019 - 3:14 PM | អត្ថបទដោយ៖ ណាវឌ្ឍន៍

កីឡាករ៣រូបរបស់ក្រុមឈុតធំភ្នំពេញក្រោនត្រូវប្រលងសញ្ញា​បត្រ​មធ្យម​សិក្សា​ទុតិ​យ​ភូមិ ដែលការប្រលងនេះនឹងត្រូវធ្វើឡើងពីថ្ងៃទី១៩ ដល់ថ្ងៃទី២០ ខែសីហា នេះ ។ កីឡាករទាំង៣រូបនេះរួមមានខ្សែបម្រើកណ្តាល ជួន ចាន់ចាវ ខ្សែបម្រើប្រយុទ្ធ សេត រ៉ូហ្សាក់ និងខ្សែការពារស្តាំ សុខ បញ្ញា ។

កីឡាករ ជួន ចាន់ចាវ

កីឡាករ សុខ បញ្ញា

កីឡាករ សេត រ៉ូហ្សាក់

ក្លឹបបាល់ទាត់ភ្នំពេញក្រោនសូមជូនពរដល់កីឡាករទាំង៣រូបនេះឲ្យទទួលបានជោគជ័យក្នុងការប្រលងសញ្ញា​បត្រ​មធ្យម​សិក្សា​ទុតិ​យ​ភូមិ!

មតិយោបល់


អត្ថបទផ្សេងៗ